Aikido Nieuwsbrief
Oktober 2014

JBN
In deze nieuwsbrief

Heb je ideeën of bijdragen voor volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten!
De volgende Aikido Nieuwsbrief verschijnt eind november.

Doshu overhandigt Pierre Geraedts 7e dan
Doshu overhandigt Pierre Geraedts 7e dan

“Uitgenodigd door Doshu Moriteru Ueshiba om mijn 7e dancertificaat bij hem thuis in ontvangst te nemen, meldde ik mij op de afgesproken tijd bij Aikikai so hombu. Ik werd vergezeld door Gies Bellemakers, een oud-leerling van mij die ruim dertig jaar in Japan woont en de taal vloeiend spreekt.

Het kledingvoorschrift voor de formele ceremonie was strikt: donker kostuum met stropdas. We werden naar het huis van Doshu gebracht, dat naast de Hombu gelegen is. In afwachting van Doshu namen we plaats in een kamer vol boeken over aikido. Groene thee om de dorst te lessen, geduldig wachten op wat komen ging.

Even later werden we naar de ontvangstruimte gebracht, die als huistempel was ingericht. Doshu heette ons welkom en bedankte mij voor mijn komst naar Tokio. Tot verrassing van mijn oud-leerling Gies, memoreerde hij er in het gesprek aan dat hij mij al zo’n veertig jaar kende. Gies vond het opmerkelijk dat Doshu mij herkende, omdat hij over de hele wereld rondreist en jaarlijks duizenden aikidoka ontmoet! Om dat te onderstrepen, ondertekende Doshu mijn Aikikai-paspoort persoonlijk (terwijl dat gewoonlijk door de administratie van de Aikikai wordt afgehandeld).

De uitreiking vond plaats in seiza. Doshu las de tekst voor, die duidelijk anders is dan die op de normale dancertificaten. Daarna overhandigde hij mij het certificaat. De envelop met donatie voor de Aikikai werd voor het huisaltaar gelegd. Doshu sprak de hoop uit dat ik nog lang mijn bijdrage aan de verspreiding van het aikido zou geven. Ten slotte kreeg ik een enorme fles sake cadeau — die een goede bestemming heeft gekregen!

Het was een bijzondere ervaring om in het huis te zijn waar eens O’sensei heeft geleefd. En als gast bij Gies’ gezin heb ik genoten van gastvrijheid en rust: hun huis staat boven op een berg te midden van een enorm bamboebos in Kamakura. Deze reis bezorgde mij veel indrukken waar ik nog dikwijls aan zal terugdenken.”

— Pierre Geraedts

Eerste seminar jeugdaikidotrainers

Aikido lesgeven aan kinderen. Hoe pakken andere leraren dat aan? Die uitwisseling stond centraal bij het eerste seminar voor aikidoleraren die lesgeven aan kinderen. De reacties waren erg positief. Het seminar wordt daarom herhaald in juni 2015. Bovendien start in januari een nieuwe opleiding Jeugdaikidoleraar.

Op zaterdag 5 juli organiseerde de NCOA een seminar voor jeugdaikidotrainers. Toby Voogels, Chris de Jongh en Astrid Spangenberg en Frans Reijnen deelden hun expertise in aikidolesgeven aan kinderen. Jeugdaikidotrainers konden (als kinderen) actief meedoen tijdens de workshops. Iedere docent kwam weer met nieuwe spelvormen en aansprekende manieren om aikidotechnieken aan te leren. Na afloop van iedere workshop konden deelnemers vragen stellen over en reageren op de aanpak van de docent. Veel deelnemers deden daardoor erg veel praktische tips en nieuwe ideeën op.

Er is duidelijk meer behoefte aan het uitwisselen van kennis over jeugdaikido. Daarom organiseren wij vanaf januari een opleiding Jeugdaikidoleraar van 4 opleidingsdagen en een toetsingsdag als aanvulling op de opleiding Aikidoleraar niveau 3.

Nieuwe opleiding Aikidoleraar niveau 3

Verschillende aikidoka hebben zich al aangemeld voor de opleiding Aikidoleraar niveau 3 (AL3). Een nieuwe opleiding start in september 2015. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het vernieuwen én verder verbeteren van de lesstof.

De NCOA van de JBN neemt de structuur, inhoudelijke planning en het aantal lesdagen onder de loep. De kosten van de opleiding worden daaraan aangepast.

Op zaterdag 17 januari 2015 is er een Startdag AL3. De opleiding krijgt een ‘voortraject’ van januari tot begin september, waarna de lesdagen volgen. Heb jij je al aangemeld of wil je meedoen? Zet deze datum dan alvast in jouw agenda!

Voor jou als beginnend aikidoleraar is het belangrijk dat je een brede blik krijgt op de achtergronden van aikido, de beknopte geschiedenis van aikido, de sportieve kant van aikido en de didactiek en methodiek van het lesgeven in aikido. Uitgangspunt is dat jij als leraar gericht bent op de mentale, fysieke en sociale ontwikkeling van jouw leerlingen. Vaardigheden als instructie geven, beoordelen en evalueren, begeleiden en coachen, organiseren van activiteiten, stimuleren en motiveren van je leerlingen zijn hierbij je gereedschappen.

Binnenkort vind je meer informatie op onze website over de inhoud van het voortraject januari–september 2015, het aantal lesdagen en de data, de cursusprijs, de toelatingsvoorwaarden, enzovoort. Iedereen die zich al heeft aangemeld, ontvangt deze informatie persoonlijk per e-mail.

Taigi-competitie Ki-aikido
Twee Ki-aikidoka demonstreren een taigi

Jaarlijks organiseert Ki-Aikidoschool Torii uit Helmond een taigi-competitie voor haar jeugdleden in februari. De taigi-competitie is een wedstrijd zoals we die kennen van programma’s met een jurybeoordeling.

Twee leerlingen vormen een team en laten een afgesproken aantal technieken (een ‘taigi’) zien. Zij die dat het mooist doen, kunnen een mooie prijs winnen. De leerlingen moeten twee taigi’s demonstreren. De leerlingen vallen beiden twee keer en voeren twee keer uit. Drie zeer ervaren en vergevorderde leraren vormen de jury. Zij beoordelen op uitvoering, etiquette, samenwerking, gebruik van de ruimte en meer. Het team met de meeste punten wint. De jeugdleden van Torii zijn stilaan alweer begonnen met de voorbereiding voor de komende 9e taigi-competitie in februari!

Gefeliciteerd! 21 geslaagde danexamens
Marco van Batenburg tijdens zijn 2e danexamen Ki-aikido (Foto: Dimme van der Hout)

Zondagochtend 12 oktober. Licht nerveuze examenkandidaten en hun uke’s verzamelden zich, ditmaal in Lelystad, voor de nationale danexamens. Van de 23 kandidaten zijn er 21 geslaagd. Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

1e dan Aikido
Edwin Ros
Gerrit de Koe
Helen Ernst-Reed
Machteld Doekes
Mathieu Langenhuysen
Roel Klinkenberg

1e dan Ki-Aikido
Jos van der Heyden

1e dan Aikibudo
Jordan Rijnders
Katinka van der Laan
Merlin van Hoodalem
Unze van Buuren
Walter Rhebergen

2e dan Aikido
Bart Lenting
Eelco Slaaf
Jeroen Visscher
Kazimierz Hendrix (alleen Aikikai)

2e dan Ki-Aikido
Marco van Batenburg

4e dan Aikido
André van Dijk
Bert Stoop

4e dan Aikibudo
Dave Daalmans
Joost Roeland

Wil jij binnenkort ook een dangraad halen? De eerstvolgende danexamens zijn op zondag 26 april. Kom naar de nationale danexamentraining op zaterdag 28 februari in Nieuwegein en bereid je optimaal voor!

Opleidingscommissie versterkt

De NCOA is verantwoordelijk voor het opzetten en organiseren van de JBN-opleidingen Aikidoleraar niveau 3 en niveau 4. De commissie, die bestond uit Henk Kat en Jan Woudenberg (beiden 4e dan Aikido), is onlangs versterkt met drie nieuwe leden.

Marco van Katwijk (4e dan Aiki-budo), Nico Poppelier (4e dan Ki-aikido) en Wytske de Wit (3e dan Aikido) zijn al bekend met de lerarenopleidingen. Wytske organiseerde de opleidingen van 2013–2014, Marco en Nico waren als docent bij de opleidingen betrokken.

De nieuwe commissie is al volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe opleiding Aikidoleraar niveau 3 van september 2015. Een voortraject start in januari.

Aikidostages

November

zo 2Yudanshatraining Pierre Geraedts (7e dan) e.a. in Gennep
za 8Districtsstage Jan Gerrit Post (4e dan) in Heerenveen
zo 9Districtsstage Mimuro shihan (7e dan) in Roermond
zo 16Districtsstage Carel Zappeij (7e dan) en Hans Belder (5e dan) in Haarlem
zo 23Districtsstage Harry Kat (6e dan) en Tessa Huiskamp (5e dan) in Hillegom
vr 28Iaido, Malcom Tiki Shewan (6e dan) in Oosterhout
za 29–zo 30Districtsstage Malcom Tiki Shewan (6e dan) in Oosterhout
za 29Grote Sinterklaasstage voor kinderen (6–14 jaar) in Aarschot (België)

Meer weten? Zie de evenementenkalender voor tijden, prijzen en contactgegevens.

Deze maandelijkse Aikido Nieuwsbrief is een initiatief van de
Nationale Commissie Aikido van de JBN
Aanmelden · Uitschrijven